Przed rozpoczęciem optymalizacji kosztów konwersji w zakresie pozyskiwanego ruchu do Witryny (w modelu CPC) musimy posiadać dane:
  • ile obecnie płacimy za daną konwersję,
  • ile wynosi szacowany zyski z poszczególnych konwersji.
W ramach optymalizacji możemy przyjąć jedną z dwóch strategii:
  • Ulepszony Koszt Klika - Oceniamy na podstawie danych statystycznych prawdopodobieństwo konwersji dla ruchu z poszczególnych słów kluczowych i w zależności od tej wartości modyfikujemy stawkę w zakresach +30% i -100% za wejście po rozpatrywanej frazie. Ta opcja zapewnia większą kontrolę nad budżetem reklamowym.
  • Optymalizator Konwersji – dowolnie modyfikujemy stawki pojedynczych klików tak aby obniżyć prognozowany kosztu pozyskania konwersji (CPA). Ta opcji daje z reguły lepsze efekty lecz istnieje ryzyko, że możemy przekroczyć maksymalny CPA.

Aby włączyć Optymalizator Konwersji należy w ciągu ostatnich 30 mieć co najmniej 15 konwersji w Witrynie. Zalecane jest włączenie tej opcji w trakcie aktywnej kampanii i mając do dyspozycji prognozę CPA. Gdy Optymalizator Konwersji zacznie działać może nastąpić zmniejszenie procentowego współczynnika konwersji przez pozyskanie tańszego ruchu ze słów kluczowych z mniejszym prawdopodobieństwem konwersji lecz w zestawieniu kosztowym powinniśmy obserwować poprawę CPA.

Przykładowe cele reklamowe oparte na optymalizacji konwersji:

  • zachowanie średniego CPA i uzyskanie większej liczby konwersji,
  • uzyskanie większej liczby konwesji z określonego budżetu.


Chcesz o Coś Zapytać?
Chętnie pomożemy!

tel.: 32 235 01 18

intuigo email

Pytanie:

Twój email:


Imię, Nazwisko, Firma:


Weryfikacja: czy jesteś botem?